Speqtrum

Om Speqtrum

Speqtrum är en förening med anknytning till THS och SFQ. Speqtrum verkar för att skapa en icke-heteronormativ och icke-cisnormativ frizon där alla sexuella och romantiska läggningar och könsroller är lika accepterade och respekterade. Det innebär att föreningen är öppen för alla, inklusive men inte begränsat till Ace, Pan, Demi, Bi, Trans, Cis, Poly, Homo, Mono, Multi, Queer, Hetero, Flexible, osv.!

Vårt syfte är att fungera som ett nätverk för att träffa nya vänner, delta i föreläsningar med koppling till HBTQ+, erbjuda en öppen miljö för diskussion och dela med dig av dina upplevelser; allt detta samtidigt som du utforskar Stockholm!